ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հասուն նորածին

Հասուն նորածինը այն երեխան է, որը անցել է 10-ը լուսնամիսների ներարգանդային կյանք: Ծնվել է ժամանակին և ֆունկցիոնալ տեսակետից համարվում է հասուն: Նորածնային շրջանը սկսվում է առաջին ճչից և պորտալարը ...


Անհաս նորածին

Անհաս է համարվում այն նորածինը, որը ծնվել է սանլուսից 38 շաբաթական հղիությամբ: Ունի 2,5կգ-ից ցածր քաշ և 35-54սմ հասակ:
Անհասությունը .
..

Նորածինների ասֆիքսիա

Ասֆիքսիան կամ շնչահեղձուկը ախտաբանական վիճակ է, որը պայմանավորված է, երբ նորածնի մոտ խանգարվում է գազափոխանակությունը, այսինքն օրգանիզմում շատանում է ածխաթթու գազը: Նորածինների ասֆիքսիայի ժամանակ սրտի զարկերը կան բայց շնչառություն չկա, կամ էլ անկանոն է: Ասֆիքսիայի ծանրության աստիճանը պայմանավորված է...

Ծննդաբերական վնասվածքներ

Ծննդաբերական վնասվածքները այն վնասվածքներն են, որոնք առաջանում են ծննդաբերության ընթացքում:
Պատճառներն են` վիրահատական միջամտությունը, ձգձգված կամ արագընթաց ծննդաբերությունը, պտղաջրերի վաղաժամ հոսքը, հետույքային առաջադրությունը,  ...

0 մեկնաբանություն(ներ):