ԱՂԵՏՆԵՐ


Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը, ըստ առաջացման պատճառների

1.Սոցիալական- որի մեջ մտնում են համաճարակներ, պատերազմ, սով, տերորիզմ, և հասարակական անկարգություններ:

2.Էկոլոգիական- խմելու ջրի կտրուկ պակաս, բնակվայրերի չափից ավելի աղմուկ, հողի էրոզիա աղակալումով, ճահճակալումով...

Բժշկական կազմավորումների հիմնական խնդիրները

Բժշկական կազմավորումների հիմնակական խնդիրները երեքն են`

1.Աղետների օջախում  տուժածներին ցույց տալ համապատասխան բուժ օգնություն, որպեսզի փրկվի նրանց կյանքը,.. 

Արտակարգ իրավիճակների ռեժիմ

Արտակարգ իրավիճակների պետական համակարգում նախատեսված է բարձր պատրաստությամբ, և լիակատար պատրաստության ռեժիմներ:  Այդ ռեժիմները մտցվում են արտակարգ իրավիճակների պետական համակարգի ղեկավարության կողմից: Սպառնալիքի դեպքում մտցվում է բարձր պատրաստության ռեժիմ, իսկ երբ արդեն առկա  է արտակարգ...


Օբյեկտների բժշկական կազմավորումները

Հիմնարկ ձեռնարկություններում, ուսումնական հաստատություններում, աղետների և պատերազմի ժամանակ, տուժածների առաջին բուժ օգնությունը ցույց տալու համար ստեղծվում են բժշկական կազմավորումներ: Սանիտարական պոստ, սանիտարական դրուժինա, և սանիտարական ...


Բժշկական կոմպլեկտներ, անհատական բուժ օգնության միջոցներ և սանիտարի, և սանհրահանգիչի բժշկական ունեցվածքը

Պատերազմի ժամանակ վիրավորներին և հիվանդներին բուժ օգնություն ցույց  տալու համար բժշկական ծառայությունը ունի բոլոր անհրաժեշտ դեղորայքները, վիրակապական նյութերը, գործիքներ և սարքվորումներ: Բժշկական ծառայությունը պետք  է պատրաստ լինի շատ կարճ ժամանակամիջոցում ...

0 մեկնաբանություն(ներ):