ԱՌՈՂՋ ՄԱՐԴ

 

Աշխատանքի դերը մարդու կյանքում

 Քանի որ աշխատանքը ապրելակերպի որոշիչ բաղադրամասն է, հարկ է նշել առողջության ամրապնդման գործում աշխատանքի դերի և նշանակության մասին:

ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը սեռական ճանապարհով

 Սեռական հարաբերությունները ՄԻԱՎ-ի փոխանցման առավել տարածված ուղին են: ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել ցանկացած տեսակի սեռական հարաբերության (հեշտոցային, անալ կամ օրալ) ժամանակ: Դա տեղի է ունենում, երբ ՄԻԱՎ-ով վարակված զուգընկերոջ օրգանիզմի հեղուկները մուտք են գործում  մյուս զուգընկերոջ  օրգանիզմ, անգամ  լորձաթաղանթի անտեսանելի քերծվածքների միջոցով:


Սիրել հեծանիվը

Զննելով բժիշկը իր պացիենտին և այդ քառասնամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերելով սրտի աշխատանքի  էական շեղումներ, որոնք առաջացել են, ամենից հավանական է, չափից ավելի գիրությունից և քիչ շարժունակ ապրելակերպից. նրա անհանգստացած հարցին` 


Երեխայի օրգանիզմը գտնվում է անընդհատ  զարգացման մեջ, կյանքի  յուրաքանչյուր հատվածային շրջան ունի իր բնորոշ անատոմոֆիզիոլոգիական.. 

Սահմանային կամ անցողիկ վիճակներ

Նորածնի օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները որոնք կապված են կյանքի նոր պայմաններում օրգանիզմի հարմարվողական պրոցեսների հետ կոչվում է սահմանային կամ անցողիկ  վիիճակներ:
1.Նորածնի մաշկը պատված է .


Կրծքային հասակ

Այս շրջանը բնորոշում է երեխայի ինտենսիվ աճը և օրգանների զարգացումը:Զարգանում են ԿՆՀ-ն, մկանները, մարսողական..


Կաթնատամների շրջան 1-7 տարեկան

Այս շրջանը բաժանվում է 2 մասի
1-ին մսուրային 1-3 տարեկան
2-րդ նախադպրոցական 4-7 տարեկան
Մսուրայի շրջանը նույնպես ունի բաժանումներ` վաղ մսուրային 1-2 տարեկան, և մսուրային 2-3 տարեկան:
Այս շրջանում կարգավորվում են, կատարելագործվում են.. 

Վաղ դպրոցական շրջան

Այս  շրջանում տեղի է ունենում կաթնատամների լրիվ փոխարինումը, հիմնական ատամներով: Արդեն ըդգծվում է սեռական .


Դեռահասություն

 Դեռահասությունը մանկությունից դեպի հասունության անցումային շրջանն է, որը  ընթանում է 2 փուլով:
1-ին փուլ 11-13 տարեկան աղջիկներ
2-րդ փուլ 13-15 տարեկան տղաներ
1-ին փուլ- Կատարվում է փոփոխություններ նյարդային և էնդոկրին համակարգի կողմից:
Այս հասակում .. 
Երեխայի ֆիզիկական զարգացումը, ֆիզակական զարգացման ցուցանիշները

Երեխայի ֆիզիկական և նյարդահոգեբանական զարգացումը բնորոշվում է արտաքին և ներքին բազմաթիվ գործոններով:
Ֆիզիկական և նյարդային զարգացումը իրար հետ փոխկապակցված են: ԿՆՀ-ում նորմալ զարգացումը հնարավոր է օրգանիզմի..Երեխայի նյարդահոգեկան զարգացումը

Խոսքի զարգացումը, լսողական, տեսողական ֆունկցիաները:
Հասուն նորածինը ծնվում է ավելի կատարելագործված ողնուղեղով և ոչ հասուն գլխուղեղով: Ծնվելու պահին .Երեխայի տեսողական, լսողական ֆունկցիան և խոսքի զարգացումը

Տեսողական ֆունկցիան 

Տեսողական անալիզատորների զարգացման համար շատ կարևոր նշանակություն ունի երեխայի շփումը մեծահասակների հետ: Երբ երեխան տեսնում է բարի ժպիտը, դրա հետ մեկտեց լսում քնքուշ ձայն նա ավելի.. 


Վաղ հասակի երեխայի շարժողական ֆունկցիան

Շարժողական գործունեությունը արտացոլում է նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակը և զարգացման մակարդակը: Այս հասակում երեխայի մկանային համակարգը թույլ է ..

Մարդու կյանքի տարիքային շրջանները

1.Մանկության շրջան
 Տևում է ծնվելուց մինչև սեռական հասունացման շրջանը: Աղջիկների մոտ այն տևում է 12-13 տարեկանը, տղաների մոտ 13-14 տարեկանը..


Երեխաների սեռական զարգացումը: Աղջիկների, տղաների սեռական հասունացման առանձնահատկությունները

Սեռական (վերարտադրողական) համակարգի գործունեությունը կարգավորվում է նյարդային և ներզատական (էնդոկրին) համակարգի կողմից: Երկու սեռերի սաղմերի մոտ էլ սեռական օրգանները ձևավորվում են միանման.
Սեռական հորմոններ և դրանց ազդեցությունը տղամարդկանց և կնոջ օրգանիզմի վրա

Հորմոն բառը հունարեն է, և նշանակում է գրգռիչ: Հորմոնները որոնք ներզատական գեղձերի բջիջների կողմից արտադրվում են և անմիջապես անցնում արյան մեջ, որի օգնությամբ տեղափոխվում և հասնում են համապատասխան ..


Դաշտան

Դաշտանը արգանդի լորձաթաղանթի շերտազատմամբ պայմանավորված արյունահոսությունն է, որը առաջանում է պարբերաբար և տևում է 3-6 օր: Դաշտանը առաջանում է 26-28 օրը մեկ անգամ:Այստեղից էլ նրա անվանումը ..Հղի կնոջ հիգիենան

Հղիությունը որպես ֆիզիոլոգիական պրոցես կյանքի նորմալ պայմաններում հեշտ է տանել: 
Ոչ ճիշտ սնվելը, մարմնի ոչ մաքուր պահելը, հոգնածությունը, շրջապատի անբարենպաստ գործոնները, հղի կնոջ օրգանիզմում կխանգարեն կենսագործունեության ֆունկցիաները, որի պատճառով առաջանում են տարբեր բարդություններ:  Այդ պատճառով հղիության ընթացքում հղի կինը պետք է պահպանի հիգիենայի կանոնները, որոնք նպաստում են`...

Մանկաբարձական 20 հետաքրքիր ցուցումներ

1.Հետծննդյան արձակուրդը չբարդացած ծննդաբերությունից հետո լինում է 70 օր:
2. Բարդությունների բացակայության դեպքում երեխային ծնարանում  մոտեցնում են կրծքին:
3.Բազմապտուղ հղիության ժամանակ հաճախ լինում է վաղաժամ ծննդաբերություն:
4. Կինը ծնարանում վաղ հետծննդյան շրջանում գտնվում է 22 ժամ:


Գինեկոլոգիական 25 հետաքրքիր ցուցումներ

1.Ներարգանդային հակաբեղմնավորիչ պարույրը հակացուցված է սեռական օրգանների սուր բորբոքային հիվանդության ժամանակ:
2.Արգանդի մարմնի քաղցկեղին բնորոշ է կաթնագույն թարախային արտադրություն:
3.Առաջնային անպտղություն համարվում է երբ կինը չի հղիացաել երբեք:
4.Տեկոման համարվում է ձվարանի բարորակ ուռուցք


   Ճնշումը չափում ենք տոնոմետրով, որը կազմված է հետևյալ մասերից` ռետինե սնամեջ մանժետից մինջև 300մլ սանդղակ ունեցող սնդիկի մանումետրից, օդ մղող բալոնից:Կրծքով կերակրումը և առավելությունները

 Կրծքով կերակրումը նորածնի սնուցման նախընտրելի մեթոդն է: Կրծքի կաթը այդ թվում նաև կաթնախեժը լիարժեք սնունդ է երեխայի համար, որը համապատասխանում է յուրաքանչյուր երեխայի անհատական պահանջներին, դյուրամարս է, հարուստ է անհրաժեշտ նյութերով, որոնք նպաստում են և ապահովում են երեխայի աճը ու նորմալ զարգացումը:

 0 մեկնաբանություն(ներ):