ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ


Վիրաբուժություն
Վիրաբուժություն բառը նշանակում է ձեռագիտություն, արհեստ, վարպետություն, բայց ներկայիս վիրաբուժությունը դուրս է եկել այդ սահմանը և լայն հասկացություն է դարձել .
Հասկացություն վիրաբուժական ինֆեկցիայի մասին, և դրանց կանխարգելման մասին:
Ինֆեկցիա ասելով հասկանաում ենք միկրո և մակրո  օրգանիզմների մասին փոխազդեցությունը:
Որպեսզի ինֆեկցիան թափանցի օրգանիզմ անհրաժեշտ է մուտքի դուռ, և համապատասխան պայմաններ: Դրանք են վերքերը, քերծվածքները, և հեղուկ միջավայրը:
Վիրաբուժական ինֆեկցիան արտահայտում է տեղային և ընդհանուր երևույթներով:
Վիրաբուժական ինֆեկցիան կարող է լինել առաջնային, կրկնակի վարակում, և սուպեր ինֆեկցիա:
Կանխարգելիչ միջոցներն են ասեպտիկան և անտիսեպտիկան:
Հարուցիչներն են ստաֆիլակոկ, ստրեպտոկոկ, պնևմոկոկ, աղիքային ցուպիկ,  և այնպիսի հարուցիչներ որոնք զարգանում են անթթվածին պայմաններում:
Ինֆեկցիայի զարգացմանը նպաստում են հարոցիչների մեծ քանակը, ակտիվությունը, օրգանիզմի թույլ դիմադրողականությունը:
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիայի ներթափանցման ուղիներն են էնդոգեն և էկզոգեն:
Էկզոգեն ճանապարհներն են օդակաթիլային, վատ պատուհանը, վիրաբուժի ձեռքերը, շարժումները, խոսալուց:
Էնդոգեն ճանապարհներն են արյան և ավշային շրջանառությամբ:

0 մեկնաբանություն(ներ):