Ուռուցքներ

Ոռուցքը հիվանդագին երևույթ է, որն արտահայտվում է հյուսվածքի տեղային աճով: Հյուսվածքի բջիջները  կորցնելով իրենց յուրահատկությունը  սկսում են արագ բազմանալ  և առաջանում է ուռուցք: 


Ուռուցքի բջիջները տարբերվում են հյուսվածքի բջիջներից, նրանք չէն հասունանում և դիֆերենցվում են և այլևս չէն կարող փոփոխվել նորմալ բջջի: 
Գոյություն ունեն չարորակ և բարորակ ուռուցքներ:
Բարորակը լինում է մեկ հանգույցով հաճախ օրգանի հյուսվածքից բաժանված շարակցահյուսվածքային պատյանով: Այն դանդաղ է աճում և կարող է հասնել մեծ չափսերի, հատկապես խոռոչներում: Բարորակ ուռուցքը կարող է ճնշել առողջ հյուսվածքը:

Չարորակ ուռուցքը ունի ինֆլիտրատիվ աճ, աճում է օրգանի հյուսվածքների արանքով, քայքայելով առողջ հյուսվածքները: Այն աճում է արագ, ունի խոցեր առաջացնելու հակում, քանի որ ուռուցքային բջիջների արագ աճի պատճառով ստոման ետ է մնում պարենխիմայից և ուռուցքային բջիջները զրկվելով սնուցումից ենթարկվում են նեկրոզի առաջացնելով խոցեր և արյունահոսություն: Չարորակ ուռուցքներըը տալիս   են մետաստազներ`  արյան և ավշի հետ շրջանառելով օրգանիզմում նորանոր օջախներ են առաջացնում: Ուռուցքի էթիոլոիայի վերաբերյալ կան կարծիքներ շատ և մեխանիզմներ` էնդոգեն և էկզոգեն ծագման: Էկզոգեն ծագման ուռուցքները առաջանում են մեխանիկական, քիմիական, ֆիզիկական, և կենսաբանական ազդակների ազդեցությունից:

0 մեկնաբանություն(ներ):