ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ

Ինչ են ՄԻԱՎ-ը և ՁԻԱՀ-ը
      Մ-մարդու     
                                                                           Ի-իմունային
                           Ա-անբավարարության
  Վ-վիրուս
ՄԱՐԴՈՒ  -հատուկ է միայն մարդուն, վարակվում են ` տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, անկախ ռասայական պատկանելիությունից:
ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ- համակարգ, որն ապահովում է օրգանիզմի պաշտպանությունը շատ վարակային հիվանդություններից:
ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ- շատ վարակային և ուռուցքային հիվանդություններից իրեն պաշտպանելու ` օրգանիզմի ընկալության նվազում կամ լրիվ բացակայում:
ՎԻՐՈՒՍ-ներբջջային մակաբույծ, որն ընդունակ չէ կենսագործել կենդանի բջջից դուրս:

ՄԻԱՎ-ը վիրուս է, որն աստիճանաբար քայքայում է օրգանիզմի իմունային համակարգը, և որի հետևանքով առաջանում է ՁԻԱՀ-ը:

ՄԻԱՎ-ը ախտահարում է մարդու օրգանիզմի տարբեր բջիջները և հատկապես իմունային համակարգի բջիջները: ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդկանց մոտ զարգանում է երկարատև ընթացքով քրոնիկ վարակային հիվանդություն` ՄԻԱՎ վարակ:


  Ձ-ձեռքբերովի
Ի-իմունային
           Ա-անբավարարության 
   Հ-համախտանիշ

ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ-ինչը զարգանում է կյանքի ընթացքում, ոչ բնածին:
ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ-
համակարգ, որն ապահովում է օրգանիզմի պաշտպանությունը շատ վարակային հիվանդություններից:
ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ- շատ վարակային և ուռուցքային հիվանդություններից իրեն պաշտպանելու ` օրգանիզմի ընկալության նվազում կամ լրիվ բացակայում:
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ-ախտանիշների ամբողջություն, որոնք բնորոշ են որոշակի հիվանդության:

ՄԻԱՎ վարակով հիվանդ մարդու մոտ ախտորոշվում  է ՁԻԱՀ այն ժամանակ, երբ նրա մոտ սկսվում  են դրսևորվել օպորտունիստական վարակներ :
ՁԻԱՀ-ի ժամանակ մարդը մահանում է, քանի որ օրգանիզմն այլևս ի վիճակի չի լինում պայքարել այդ հիվանդությունների դեմ:
Ամենատարածված օպորտունիստական վարակներից են ` տուբերկուլյոզը, պնևմոցիստային թոքաբորբը, մաշկի քաղցկեղը, բերանի խոռոչի և սեռական օրգաններիսնկային ախտահարումները, հերպեսը,  նաև տենդ և մարսողության բարդություններ, քաշի կորուստ առաջացնող բակտերիալ վարակները:

Հիմնականում ՁԻԱՀը զարգանում է 7-15 տարի հետո:

ՁԻԱՀ-ը ՄԻԱՎ-ի վարակի վերջնական փուլն է, զարգանում է ՄԻԱՎ-ով վարակված մարկանց մոտ, բնորոշվում է իմունային համակարգի գործունեության խաթարմամաբ, որի հետևանքով օրգանիզմն անպաշտպան է դառնում շատ վարակիչ և ուռուցքային հիվանդությունների հանդեպ:

0 մեկնաբանություն(ներ):