Մարդու կյանքի տարիքային շրջանները


1.Մանկության շրջան
 Տևում է ծնվելուց մինչև սեռական հասունացման շրջանը: Աղջիկների մոտ այն տևում է 12-13 տարեկանը, տղաների մոտ 13-14 տարեկանը:


2.Սեռական հասունացման շրջան
Աղջիկների մոտ 12-13, 16-18 տարեկանը, տղաների մոտ 13-14, 18-20 տարեկանը:


3.Հասուն տարիք
Կանանց մոտ 17-18, 47-50 տարեկանը, տղամարդկանց մոտ 18-20, 55-66 տարեկանը:Այս շրջանը բնորոշվում է սեռական համակարգի բոլոր ֆունկցիաների ակտիվությամբ:


4.Անցումային (կլիմաքս) շրջան
Տղամարդկանց մոտ տևում է 55-66 տարեկանիից հետո կանաց մոտ 47-50 տարեկանից հետո: Այս շրջանում տեղի է ունենում սեռական գեղձերի ֆունկցիաի մարում աստիճանաբար:
Այս շրջանը տևում է 2-4 տարի:

5.Ծերության շրջան
Ծերությունը ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը բնորոշվում է օրգանզմի բոլոր կենսական պրոցեսների աստիճանաբար մարումով:

0 մեկնաբանություն(ներ):