Ջրաբուժություն

Ջրաբուժություն են անվանում ջրի արտաքին օգտագործումը բուժական և պրոֆիլակտիկ նպատակով:
Ջրաբուժության ֆիզիոլոգիական հիմքը կազմում է հիվանդի ռեակցիան ջրի թերմիկ, մեխանիկական և քիմիական գործոնների նկատմամբ, որոնց մեջ իշխող դեր ունի թերմիկ գործոնը:
Ջրային պրոցեդուրաները լինում են ընդհանուր և տեղային:

Ընդհանուր ջրային պրոցեդուրաններին են պատկանում լոգանք, որոնց ժամանակ ջուրը ցուցաբերում է հավասարաչափ ազդող ազդեցություն, օրգանիզմի ողջ մակերեսի վրա: Ընդհանուր լոգանք , շրջանաձև ցնցուղ, ևայլն:

Տեղային ջրային պրոցեդուրաններին պատկանում են նրանք, որոնց ժամանակ ջրի ազդեցությունը ենթարկվում են  ձեռքային կամ կոնքային լոգանքներ և այլն:
Պրոցեդուրաների տևողությունը կախված է ջրի ջերմաստիճանից , ինչքան մեծ է մարմնի և ջրի ջերմաստիճանի տարբերությունը, այնքան ազդեցության տևողությունը կարճ է: 
ջրաբուժություն


Լոգանքները լինում են`
 կարճատև` մինչև 5 րոպե
միջին երկարատևությամբ
երկարատև` 30 րոպեից ավելի:

Տարբերվում է մի քանի  հիդրոբուժական պրոցեդուրաներ
սառը` 20° C-ից ցածր 2-5րոպե
զով` 21-35°C 5-10 րոպե
ջրաբուժություն
ինդիֆերենտ` 35-37°C 15-20 րոպե
գոլ` 38-39°C 10-20 րոպե
տաք` 40°C և ավելի 2-5 րոպե:

Ջրաբուժական պրոցեդուրաները լինում են փաթաթման, շփման, ցնցուղների, լոգանքների և աղիքային ողողումների ձևերով: Յուրաքանչյուրի մասին առանձին- առանձին կգրեմ)))))0 մեկնաբանություն(ներ):