Տեսանյութեր

Պտուղը ներարգանդային կյանքի տարբեր հասակում:


Արտարգանդային հղիություն


Ծննդաբերություն
Էնդոմետրիում
Արական սեռական օրգաններ
Երկձեռքանի հետազոտություն
Արհեստական վիժում

0 մեկնաբանություն(ներ):