ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


Մանրէաբանությունը մի գիտություն է, որը ուսումնասիրում է մանրէների արտաքին ձևը, մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, առանձնահատկությունները, դերը մարդու, բույսերի, կենդանիների կյանքում:

0 մեկնաբանություն(ներ):