Սիրտ (COR)

Քառախորշ միակազմ օրգան է: Գտնվում է կրծքավանդակում, առաջնային միջնորմի ստորին մասում, միջին գծից մեծ մասամբ դեպի ձախ:
Սիրտը կոնաձև է, գագաթը  դարձած է դեպի վար` ձախ կամ առաջ, հիմքը դեպի վեր`  աջ և ետ: Արտաքինից դիտելիս պսակաձև ակոսով նախասրտերը բաժանվում են փորոքներից, իսկ առաջնային  և հետին ուղղաձիգ ակոսներով փորոքները   բաժանվում են իրարից: Սիրտը միջնապատով բաժանվում է աջ և ձախ կեսերի:  Յուրաքանչյուր կեսում գտնվում է համապատասխան նախասիրտը և փորոքը, որոնք իրար հետ հաղորդակցվում  են նախասիրտ փորոքային բացվածքով: Աջ նախասրտում են բացվում վերին և ստորին սիներակները, ինչպես նաև սրտի  սեփական երակածոցը:
Աջ փորոքից սկիզբ է առնում թոքային զարկերակացողունը: Սրտի աջ կեսում հոսում է կարբհեմոգլոբինով հարուստ արյուն:
Ձախ նախասրտում են բացվում 4 թոքային երակները:
Ձախ փորոքից սկիզբ է առնում աորտան: Սրտի ձախ կեսում հոսում է օքսիհեմոգլոբինով հարուստ արյուն:

0 մեկնաբանություն(ներ):