Հետծննդյան շրջանում ծննդկանի խնամքը

Ծննդկանի խնամքը կազմակերպելիս հատուկ նշանակություն պետք է տալ ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանմանը: Այն գործիքները, նյութերը, խնամքի առարկաները, որոնք հպվում են կաթնագեղձերին և սեռական օրգաններին պետք է դարձնեն ստերիլ: Հետծննդյան շրջանի նորմալ ընթացքի համար պետք է ստեղծել անհրաժեշտ պայմանները՝ 


 Նորմալ քնի համար։
Հեռու պահել հուզումներից։
Մեծ նշանակություն պետք է տալ սննդին։
ժամանակին պետք է կատարել միզարտադրությունը։
Պ։ետք է ապահովել ծննդկանի ակտիվ շարժումները։
Ծննդկանի սենյակը պետք է օդափոխել, մաքրել մաքուր լաթով։
Պետք է ախտահանել պատերը, հատակը, կահույքը։
Ծննդկանի վրա սահմանում են խիստ հսկողություն՝Պարզաբանում են ընդհանուր վիճակը, ինքնազգացողությունը։
Հաշվում են պուլսը, ջերմաստիճանը, պարզում են կաթնագեղձերի վիճակը։
Արգանդի բարձրությունը։
Սեռական օրգանների վիճակը, լոխիաի քանակը և բնույթը։
Միզապարկի և աղիների գործունեությունը։

0 մեկնաբանություն(ներ):