Հիվանդի հետազոտման մեթոդները

Հիվանդի կլինիկական հետազոտման մեթոդները
Հիվանդությունը ախտորոշելու համար անհրաժեշտ ստանալ որոշակի տվյալներ: Այդ տեղեկությունը կարելի է ստանալ հիվանդի հետազոտման հիմնական և լրացուցիչ մեթոդների միջոցով: Հիվանդի հետազոտման մեթոդներն են` 1.հարց ու փորձ, 2.զննում, 3.շոշափում, 4.բախում, 5.լույս:
Հետազոտման լրացուցիչ մեթոդներն են` 1.լաբարատոր, 2.գործիքային, 3.սուբյեկտիվ, 4.օբյեկտիվ:

0 մեկնաբանություն(ներ):