Բժշկական կազմավորումների հիմնական խնդիրներըԲժշկական կազմավորումների հիմնակական խնդիրները երեքն են`

1.Աղետների օջախում  տուժածներին ցույց տալ համապատասխան բուժ օգնություն, որպեսզի փրկվի նրանց կյանքը, արագացվի ապաքինումը, պակասեցվի հաշվանդամների թիվը:
2.Կազմակերպել և կատարել մի շարք սանիտարահամաճարակային միջոցառումներ, որպեսզի կանխի հնարավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների առաջացում, և տարածումը:
3.Կազմակերպել և կատարել միջոցառումներ, աղետների օջախում առաջացած գործոնների բնակչությունը, բուժ կազմավորումները, բուժ հիմնարկների, անձնակազմի պաշտպանելու համար:
Բոլորս պետք է իմանանք, որ խոշոր  աղետների օջախներում, բժշկական կազմավորումները չէն կարող բոլոր տուժածներին ժամանակին ցույց տալ առաջին բուժ օգնությունը, ելնելով դրանից խնդիր է դրվում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ծանոթ լինի բժշկական գիտելիքներին, անհրաժեշտության դեպքում կարողանա ցույց տալ առաջին օգնությունը:

0 մեկնաբանություն(ներ):